Xổ so LIVE 3.0 | Đổi phần thưởng | Tổng giải thưởng siêu cao

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)
Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Tủ điều khiển và giám sát từ xa lò hơi tầng sôi Thương Phẩm (Lò bán hơi)

Xổ so LIVE 3.0 là đơn vị chuyên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ điều khiển lò hơi tầng sôi thương phẩm như làng giấy Bắc Ninh...
Thông tin và giải pháp kỹ thuật :
+ Cho phép lựa chọn chế độ điều khiển động cơ bằng tay hoặc tự động.
+ Tự động ổn định áp suất hơi, áp suất buồng đốt, mức nước balong hơi
+ Cho phép cài đặt các giới hạn điều khiển tốc độ biến tần.
+ Cho phép cài đặt các ngưỡng cảnh báo.
+ Tính năng cảnh báo: ghi lại lịch sử các alam vận hành trong quá khứ.
+ Tính năng đồ thị: Cập nhật và vẽ lại đồ thị các tín hiệu điều khiển.
+ Tính năng báo cáo: tự động cập nhật các thông số vận hành vào cơ sỡ dữ liệu. Xuất báo cáo thành file excel theo mong muốn người quản lý.
+ Phần mềm xuất báo cáo tính điện năng tiêu thụ, lượng nước tiêu thụ, lượng liệu tiêu thụ, lượng hơi tiêu thụ trên giờ. Thời gian báo cáo do người quản lý chọn.
+ Phần mềm biểu đồ báo cáo điện năng tiêu thụ, lượng nước tiêu thụ, lượng liệu tiêu thụ, lượng hơi tiêu thụ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm....
+ Tính năng giám sát các tín hiệu qua mạng internet.
+ Lấy thông số đo kiểm của nhiều bộ đồng hồ hơi qua truyền thông Rs485 theo thời gian thực.
+ Tính tổng lưu lượng tấn/h của tất cả các nhánh để công nhân vận hành tiện theo dõi vận hành .
+  Báo cáo nhánh hơi nào đang dùng, nhánh nào không.
+  Cảnh báo sự cố tắt điện đồng hồ hơi dẫn đến không kiểm đếm được.
 

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: 0973 940 850
Top