Xổ so LIVE 3.0 | Đổi phần thưởng | Tổng giải thưởng siêu cao

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG
CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI LOOS ĐỐT KHÍ CNG

Tính năng

– Lập trình cải tạo hệ thống điều khiển hiện đại hơn, thuận tiện hơn cho người sử dụng

– Duy trì áp suất đặt cho sản xuất

– Tiết kiệm nhiên liệu CNG

– Hiển thị chi tiết lỗi, thời điểm xảy ra lỗi và cách khắc phục khi có lỗi xảy ra. Các lỗi được lưu lại trong bảng lịch sử lỗi để tiện cho việc bảo trì bảo dưỡng

– Màn hình ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, thân thiện với người sử dụng.

– Mở rộng: đồ thị, lưu dữ liệu dạng excel trong quá trình hoạt động

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: 0973 940 850
Top